Simulovaný únik amoniaku byl ve středu detekován v chodbě „ležáckého“ sklepa. Z energetického dispečinku byl ihned dálkově uzavřen havarijní uzávěr a událost oznámena na tísňovou linku hasičů. Protože nešlo vyloučit šíření oblaku amoniaku po areálu pivovaru, pomocí podnikového rozhlasu byla vyhlášena evakuace zaměstnanců.

„Cvičením byly ověřeny a procvičeny nastavené postupy, které mají provést zaměstnanci pivovaru v případě vzniku mimořádné události, rovněž se vyzkoušela jejich spolupráce se všemi základními složkami IZS – hasiči, Policií ČR a zdravotníky ZZS MSK,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.
Postupovalo se podle předem zpracované havarijní karty.

Profesionální hasiči ze stanic v Nošovicích a Frýdku-Místku zachránili intoxikovaného zaměstnance, očistili ho v dekontaminační sprše a předali do péče posádky záchranářů. Dobrovolní hasiči z Nošovic, Vyšních Lhot a Frýdku pomohli s dekontaminací zasahujících kolegů vracejících se z nebezpečné zóny a vytvořili ochrannou vodní clonu před vstupem do objektu.

Policie si ověřila časy potřebné k rozestavení hlídek, které by v případě skutečné události provedly uzávěru oblasti a odklon dopravy na objízdné trasy.