Ten obec Baška nutně potřebuje, protože plánuje v letošním roce investovat více než osmdesát milionů korun na zateplení a stavební úpravy bývalé školy v Hodoňovicích. Navíc musí tři miliony investovat na obvyklý provoz školních objektů. Splácet se pak má úvěr až do roku 2030. Obecní rozpočet počítá také s dvěma miliony korun, které utrží z poplatků za likvidaci domovního odpadu. Za odvádění splaškové a odpadní vody se počítá s dvojnásobným příjmem, tedy čtyřmi miliony korun. Z třídění odpadu a provozu sběrného dvora by pak na účet obce mělo přistát půl milionu korun. „Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu, je také nutné kalkulovat s částkou 23 milionů korun, kterou tvoří část hospodářského přebytku,“ uvedl v obecním zpravodaji předseda Finančního výboru Tomáš Břežek. Přes deset milionů je vyhrazeno na výdaje v oblasti silnic a dalších pozemních komunikací. Kromě stávajících oprav se počítá také s rekonstrukcí komunikace v Kunčičkách. Budou zpracovány i projektové dokumentace na chodníky v Hodoňovicích, Malé Bašce i Bašce. Mimo stavebních a infrastrukturních investic se myslelo i na sdružení či seniory a potřebné. „Byla schválena řada dotačních smluv pro zajištění činnosti a projektů našich zájmových, kulturních a sportovních spolků a sdružení. Částka na podporu všech těchto zájmových aktivit v obci přesahuje 700 tisíc korun. Obec nezapomíná ani na sociálně potřebné či seniory, na příspěvky a dotace v této oblasti je vyhrazeno 810 tisíc korun,“ dodal Tomáš Břežek.

V sobotu 20. ledna se v třineckém kulturním domě Trisia konal již 16. ročník Studentského plesu.
Studenti si užili svůj ples