V jejím podkroví byly vybudovány čtyři samostatné pokoje. Celkové náklady, které se v Bašce pro tyto stavby podařilo v posledních třech letech získat ze státního rozpočtu, dosáhly částky kolem 15 milionů korun.

Po uvítání starostou Bašky Břetislavem Jaskem proběhl slavnostní akt přestřižení pásky. Jeho hlavními aktéry byli poslanec Parlamentu České republiky Karel Sehoř a senátor František Kopecký. Následoval kulturní program, ve kterém vystoupily nejenom děti tanečního kroužku ZŠ v Bašce, ale také členové Lašského smíšeného pěveckého sboru s dirigentkou Janinou Ptakovou. Celý průběh moderoval člen Lašského smíšeného pěveckého sboru Ondřej Hajdušek.

Po skončení kulturního programu měli přítomní možnost prohlédnout si celý zbudovaný areál. Další část dopoledního, ale především odpoledního sobotního programu, byla ve znamení sportovních klání, kterých se zúčastnila volejbalová družstva nejenom z Bašky, ale také z Frýdku-Místku a dalších míst.

V jednom ze svých rozhovorů starosta Bašky Břetislav Jasek.uvedl: „Baška by měla v nedaleké budoucnosti přilákat návštěvníky z nejširšího okolí. Kroky jsou zamýšleny v tomto pořadí: oživit areál sportovišti, vybudovat koupaliště, přivést k přehradě cyklostezku, vyčistit přehradu a postavit penzion.“

FRANTIŠEK VANÍČEK