V této lokalitě totiž došlo k sesuvu půdy, který částečně zasáhl i místní dopravní komunikaci. Cesta je z tohoto důvodu zúžena, řádně označena dopravními značkami a ohraničena páskou oznamující zákaz vstupu.

„Všechny účastníky silničního provozu žádáme o zvýšenou opatrnost na této komunikaci," upozornila na zvýšenou ostražitost účastníky silničního provozu starostka obce Monika Czepczorová na oficiálních webových stránkách obce Bukovec. (kda)