Jako první bude opravena komunikace v lokalitě Farské, která je nejvíce zničená po opravě dešťové kanalizace. Práce budou zahájeny frézováním této komunikace v pondělí a v úterý. Provoz bude omezen, nebude však zcela přerušen. O dalších omezeních a opatřeních v souvislosti s opravami komunikací bude obec své občany průběžně informovat.