Jedná se o přípravné práce bagrem a čištění před pokládkou asfaltového povrchu. Práce budou probíhat i podle počasí, proto není možné přesněji všechny obyvatele v dotčených lokalitách informovat.