V první etapě, která bude zahájena v pondělí, se celkově opraví první úsek od počátku opravy až po křižovatku Na Škubni. Oprava bude trvat zhruba týden, zhotovitel bude z důvodu sobotního konání ZLOTu dělat vše pro to, aby ji dokončil do pátku. V případě nepříznivého počasí je pak stanoven náhradní termín od 6. do 9. června. Frézování stávající vozovky se chystá za částečného omezení dopravy, případně bude řízena pracovníky zhotovitele stavby. Nákladní doprava povede na hlavní silnici I/11. Pokládka živičných vrstev bude prováděna s vyloučením dopravy mimo dopravní obsluhy od 3. června od 7 hodin do 5. června do 18 hodin. Pokud ale vše půjde hladce, hotovo bude už první den. Zbytek opravy komunikace přijde na řadu postupně po úsecích délky maximálně 700 metrů až k rodinnému domu č.p. 599 v termínu od 6. června do 20. července. Provoz bude řízen kyvadlově semaforem, a to jedním volným jízdním pruhem.