Vedení obce předpokládá, že nejpozději do konce března bude hotovo.

Současně s touto etapou probíhá příprava druhé etapy výstavby chodníku, která zahrnuje lokalitu od čerpací stanice Shell ke kostelu, dále výměnu provizorního panelového chodníku od obchodu Hruška po odbočku na Sruby a končí výstavbou poslední části.

Tou je trasa od odbočky na Valašskou cestu ke kolejím a dále přes přejezd až po odbočku k bytovkám nad Beskydským rehabilitačním centrem, čímž dojde k propojení s obcí Kunčice pod Ondřejníkem.

Jde o technicky vůbec nejsložitější část výstavby.

„Nejpozději do půlky dubna musí být projekt se stavebním povolením s nabytím právní moci hotov, abychom byli připraveni požádat do konce dubna o dotaci na tuto výstavbu," uvedl starosta Čeladné Pavol Lukša.

Na výstavbu první etapy se obci podařilo získat dotaci ve výši zhruba 6,4 milionu korun, celkové náklady se mají vyšplhat na bezmála 8,2 milionu korun. Stavba byla zahájena v říjnu loňského roku.