Vzniká zde nová městská odpočinková zóna, již se rýsuje její finální podoba. Chybí ještě lavičky a výsadba.