Vedení obce došla trpělivost a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje doručila žádost o řešení nepříznivé dopravní situace na silnici I/68, zejména v oblasti přechodu pro chodce u obchodního domu Coop v centru obce Hnojník v blízkosti křižovatky silnic I/68, II/474 a III/4761.

Předložená žádost poukazuje na to, že k nárůstu dopravy přes obec došlo po otevření přeložky silnice první třídy číslo jedenáct v úseku Nebory – Bystřice.

CENTRUM JE VYBAVENO

Podle Krajského úřadu se zájmové území nachází v centru obce Hnojník, kde je nejvyšší povolená rychlost stanovena dopravními značkami, je vybaveno nasvětleným přechodem pro chodce označeným z obou stran svislým dopravním značením a z části doplněno pěšími vazbami. Zejména pak ze severní strany silnice I/68 návaznost pěších vazeb chybí a pěší jsou nuceni používat zpevněnou krajnici.

„Doprava je tady hrozná. Já sám jsem dnes na křižovatce čekal patnáct minut než jsem mohl jet dál. Řidiči ví, že se zde rychlost měří, ale nezaznamenává se. Teď v zimě se situace ještě zhorší, protože brzdná dráha bude na zmrzlé silnici delší a nechci ani domýšlet, jaké neštěstí by se tady mohlo stát,“ vyjádřil se k situaci starosta Hnojníku Miroslav Molin.

VYPRACOVÁNÍ STUDIE

Ve své odpovědi dále Krajský úřad uvádí, že nárůst dopravy v zájmovém území nelze jednoznačně spojovat s převedením dopravy na novostavbu přeložky silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice v říjnu, neboť právě v tomto období probíhala současně i souvislá oprava silnice pro motorová vozidla I/48 v Českém Těšíně a po silnice I/68 byla vedena objízdná trasa.

Obci dal doporučení projekčně zpracovat doplnění chybějících pěších vazeb v zájmové oblasti a předložit je dotčeným orgánům k odsouhlasení.

NOVÁ OPATŘENÍ?

Obec nyní přemýšlí, jak pokračovat dál. Zda k přechodu postavit vyškolený personál, který by měl na starost přechod pro chodce především v době, kdy zde přechází děti nebo k cestě postavit papírového policistu, díky kterému by řidiči zpomalili.

„U přechodu na straně u zámku ani nemůžeme udělat nový chodník, protože pozemek patří majiteli zámku, který ale žije v cizině. Místostarosta nadále řeší situaci s dopravním expertem. Samozřejmě studii vypracujeme, ale dřív než v jarních měsících to nejspíš nebude. Přemýšlíme také nad variantou, že k přechodu postavíme vyškolené lidi, a to především v době, kdy se zde pohybují školáci. Pokud by se ale něco stalo hlídkujícím, vina by padla na nás,“ dodal Molin.