Radnice ve Frýdku-Místku zahájila výstavbu tělocvičny v místní části Chlebovice. Sportoviště bude vystavěno nad budovou tamní mateřské školy. Půjde o konstrukčně náročnou stavbu, kdy tělocvičnu nad školkou ponesou železobetonové sloupy.

„Jde o poměrně složité a unikátní provedení, které si vyžádal nedostatek místa pro samostatnou stavbu. Sloupy budou umístěny do kalichu základových patek a objekt tělocvičny bude uložen na monolitických železobetonových pilotách. Kostru objektu bude tvořit prefabrikovaný železobetonový skelet. Občané si mohou pro srovnání představit Novou budovu Národního muzea v Praze, původně budovu Federálního shromáždění,“ uvedl náměstek pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.
Ředitel B4L Kamil Rudolf: Díky festivalu se na Ostravsku protočí miliarda korun

Největší z železobetonových prvků měří 13 metrů a váží přibližně 13 tun, i doprava na místo tak bude oříškem. Součástí bude vybudování proskleného krčku-vestibulu mezi budovami mateřské a základní školy. Tak jako nad školkou vznikne tělocvična, nad základní školou bude zřízena učebna alternativní výuky. Stejně jako tělocvična bude přístupná hlavním schodištěm umístěném ve vestibulu.

Po dobu výstavby tělocvičny bylo nutné zajistit dětem z mateřinky a také školákům z některých ročníků základní školy náhradní prostory. Útočiště pro konec letošního a pro celý příští školní rok našli v prostorách budovy fary a sousední hasičské zbrojnice.

„Děkujeme za vstřícnost chlebovické faře, tamním hasičům a také pracovníkům školy. Díky nim se nakonec podařilo i přes komplikace zajistit výuku všech dětí po dobu výstavby tělocvičny bez nutnosti dojíždění z Chlebovic až do centra Frýdku-Místku. Věřím, že to pro děti bude takové malé dobrodružství s překvapením na konci, s krásnou moderní tělocvičnou,“ sdělil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Přípravy na nové sportovní zázemí školáků z Chlebovic započalo ještě bývalé osazenstvo radnice. Kvůli řetězení problémů však došlo k patové situaci a velké časové prodlevě.

HellPdays ve Frýdku-Místku, 9. 6. 2024.
Dobročinnému festivalu HellPdays ve Frýdku-Místku pomohlo počasí

Nové vedení nakonec přece jen zajistilo dodání projektu a vypsalo výběrové řízení. Bohužel se tak stalo v době, kdy ceny stavebních materiálů několikanásobně narostly v souvislosti s covidem a ruskou agresí na Ukrajině. Zájemci nakonec odstoupili z finančních důvodů. Následně pokračovaly problémy s projektantem, který odevzdal dílo s

několikaletým prodlením. Ke zvratu a odstranění patové situace došlo, když nové vedení vyměnilo projektanta. I přes komplikovanou situaci radnice dál usilovala o zahájení výstavby tělocvičny a další péči o školu jako takovou. V létě loňského roku město na své náklady zajistilo například výměnu 25 let starých střešních oken budovy školy. Zajistilo také revizi celého projektu výstavby nové tělocvičny a hledalo opětovně zhotovitele.

Vybudování tělocvičny v Chlebovicích vyjde město na 44,1 milionu korun s DPH, přičemž město požádalo o dotaci z prostředků Národní sportovní agentury ve výši 29,8 milionu korun a čeká na její schválení. Hotovo má být příští rok v létě.