V domově pro seniory proto v odpoledních a večerních hodinách pracovala smíšená skupina pracovníků. Dva zkušení záchranáři ZZS MSK z týmu pro specializované činnosti, sanitním vozidlem a vybavením pro mimořádné události, zajišťovali vedení a organizaci hromadného odběru.

Čtyřmi vozidly a osmi zdravotníky se na akci podílela armáda. Jednalo se přitom o první zásah, se kterým zdravotníkům ZZS MSK pomáhali armádní zdravotníci.

Celkem musely být odebrány vzorky 164 klientům domova a více než pěti desítkám zaměstnancům. Práce na místě znamenala kromě samotných odběrů také vypsání evidence všech klientů domova i jeho pracovníků, značení zkumavek, a jejich následné balení, vyplnění žádanek, stejně jako následnou dekontaminaci všech pracovníků i materiálu.

Obdobný zásah proběhl také v případě zjištění nákazy v Alzheimer centru v Ostravě.