Rezervoár pramene byl dlouhé měsíce poškozený, voda nevytékala z něj, ale z plastové trubky pár metrů od rezervoáru. Špatné jílové těsnění se podařilo opravit až loni v listopadu. Oproti podkladům od původního majitele, tedy Římskokatolické farnosti Frýdek, dělníci po odkrytí dlažby v altánu narazili na původní pískovcové bloky, na kterých celý altán stojí. Musel být tedy zvolen jiný pracovní postup, aby se altán nezřítil. Na začátku zimy byl rezervoár z důvodu ochrany před škodami způsobenými zamrznutím vody zazimován.

Pramen v Hájku není veřejným zdrojem pitné vody, její užití je na vlastní nebezpečí. Vodní pramen v Hájku byl v minulosti oblíbeným místem poutníků, kteří věřili, že voda z pramene má zázračně léčivé účinky. Místo je hojně navštěvováno i v dnešní době.


V minulých letech se město podílelo na významných úpravách této lokality, od opravy altánu nad pramenem a kamenného schodiště, které k němu vede, přes pročištění studny a umístění kamenných laviček v blízkosti pramene, až po vybudování chodníku, který zajišťuje bezbariérový přístup k prameni. Město vedlo dlouhé jednání o převodu pramene a dotčených pozemků z Římskokatolické farnosti Frýdek na město. Povedlo se to až v září 2015, tedy v době, kdy přestala voda z pramene vytékat.