Hnojnický starosta Miroslav Molin k návrhu nového hřbitova na farní louce uvedl, že lidé na něj čekají už delší dobu. Na katolickém hřbitově totiž chybějí hrobová místa. Rozšíření bylo přislíbeno už v minulém volebním období. Na webových stránkách obce je nyní k dispozici povedená vizualizace studie, která byla vypracována jako podklad pro veřejnou diskusi. „Lidé si toho všimli, zajímají se o to, chodí se ptát i na obecní úřad," naznačil Molin s tím, že na nejbližším jednání zastupitelstva, které se uskuteční pravděpodobně v první polovině března, by se mělo hlasovat o tom, zda se bude hřbitov rozšiřovat. „Mělo by padnout rozhodnutí, zda objednáme projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení," shrnul hnojnický starosta a zdůraznil, že přestože se na první pohled zdá, že by mělo jít o nákladnou akci, projektant odhadl náklady na necelých pět milionů korun. „Předpokládaná cena bude samozřejmě uvedena v projektu. Ale nebudou to desítky milionů, to určitě ne," konstatoval Miroslav Molin s tím, že ze stavebního hlediska jde vlastně o přeměnu louky v park, kde obec investuje do sociálního zázemí, odvodnění a podobně. Starosta je přesvědčen o tom, že do konce letošního roku by projekt mohl získat veškerá povolení, takže stavět by se mohlo napřesrok. „Pokud to na zastupitelstvu schválíme, tak to můžeme brát jako seriózní slib," prohlásil Molin.

Stávající hřbitov obklopuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Farní louka se nachází mezi ním a hlavním tahem ve směru na Třinec. Zjednodušeně lze říct, půdorys nového pietního místa připomíná lichoběžník nejkratší horní stranou bude sousedit se stávajícím hřbitovem a nejdelší stranou se zmíněnou silnicí. Příjezdová cesta by podle studie vznikla na straně, která je nejblíže Horním Tošanovicím. Hlavní plochu rozdělí na čtyři části dva hlavní chodníky, které se překříží v centru. Dvě větší části budou sloužit kopaným hrobům, ty menší urnovým hrobům a kolumbáriím. Součástí návrhu jsou také alej stromů, lavičky, záhony trvalek nebo plocha pro odpočinek a rozjímání.

Rozšířit se mají i centrální hřbitovy na třineckém Folwarku a ve Frýdku. Zvětšit se má také pietní místo v třineckých Oldřichovicích.