Rekonstrukce nevyhovující antukové sportovní plochy začala v červnu letošního roku. Součástí projektu pod názvem Rekonstrukce sportovního zařízení pro školu i veřejnost byla i výstavba malého dopravního hřiště s odpočinkovou zónou pro praktickou výuku dopravní výchovy.

„Tento malý areál bude sloužit nejen žákům, ale i širší sportovní veřejnosti. Zájemci budou moci využívat sportoviště za poplatek mimo hodiny školní výuky, tedy v odpoledních hodinách, o víkendech a především o prázdninách,“ řekl hnojnický radní Tomáš Peterek. Dodal, že z celkových nákladů, které představují asi 1,56 milionu korun, pokryla 92,5 procenta výdajů dotace.

Zbylá část byla uhrazena z obecního rozpočtu. Slavnostní otevření sportoviště proběhlo za účasti vedení obce Hnojník, vedení Masarykovy základní školy a hostů. Poté vyběhli na hrací plochu chlapci, aby odehráli první utkání v malé kopané. Peterek si přeje, aby toto zařízení, které v obci dlouhodobě scházelo, bylo hojně využíváno nejen dětmi, ale i dospělými obyvateli či návštěvníky Hnojníku.