„Na obslužné silnici není prozatím příliš velký provoz a po celé trase je celkem přehledno. Čas od času to někdo přežene s rychlostí, ale myslím, že se občané cítí mnohem bezpečněji než dříve," uvedl starosta Hrádku Robert Borski.

Co se týče bezpečnosti na místních komunikacích, obci se nepodařilo vyřešit dopravními značkami problém ve dvoře pod Suszynkou. „Naopak výměnou vhodnějších zrcadel v podjezdu a v odbočce k Mimě se přehlednost v těchto místech podstatně zlepšila," míní starosta. Dříve byla v místě stoosmdesátistupňová zrcadla, která byla před nedávnem nahrazena vypuklými devadesátistupňovými. Tamní dopravní situace tak je přehlednější a bezpečnější pro motoristy i chodce.

Pro další zlepšení bezpečnosti na silnici druhé třídy počítá obec s vybudováním dvou přechodů pro chodce k autobusovým zastávkám, a to pravděpodobně ještě v letošním roce. „Obec v současnosti nepočítá s budováním retardérů na místních komunikacích, i když podnětů k tomuto řešení dostáváme od občanů poměrně mnoho," konstatoval Robert Borski. V celé obci je nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů v hodině. Podle starosty je potřeba důsledně dohlížet na dodržování rychlosti.