V restauraci na Harcově se k tématu ve středu 12. května uskuteční schůzka občanů se zástupcem Ředitelství silnic a dálnic. „ŘSD tento záměr s obcí neprojednalo. Skutečnost jsem zjistil ze zápisu z kontrolního dne, na kterém jsem nebyl přítomen,“ uvedl starosta Hrádku Robert Borski.

Je to vůle investora, slyšel Borski

Na internetových stránkách obce tvrdí, že když žádal o vysvětlení, bylo mu řečeno, že je to vůle investora, který staví bariéry na svém pozemku a za své peníze. „Čili hotová věc. Ostře jsem se proti tomu ohradil a důrazně nesouhlasil. Ale nebylo mi to moc platné,“ prohlásil Borski. ŘSD nicméně souhlasí s besedou s občany, na které investor koridoru vysvětlí, proč na změně typu bariér trvá. „Proto jsem schůzku zorganizoval na 12. května,“ řekl Borski.

Lišty v Návsí po roce praskají

O jakou změnu jde? ŘSD se podle starosty rozhodlo na druhé straně, tedy blíž k centru obce, postavit protihlukové bariéry z recyklovaného plastu, a to namísto betonových, které již stojí na východní straně koridoru. „Pro představu: jedná se o stejný typ plastových stěn, jaký je postaven u autoservisu Czudek v Návsí. Byl jsem se na tyto bariéry podívat zblízka a zjistil jsem, že zpevňovací lišty, které drží vertikální díly pohromadě, jsou v mnoha případech uprostřed prasklé. A to jsou teprve rok v provozu!“ upozornil starosta.

ŘSD argumentuje ušetřením nákladů a lepší a rychlejší manipulovatelností. K důvodům, proč s tím obec nesouhlasí, Borski řekl: „Při výběru protihlukových stěn jsme se řídili i estetickou stránkou věci. Vzhledem k tomu, že se nejedná o obchvat někde okrajem obce, ale o průtah centrem obce, trvali jsme na tom, aby, když už musí bariéry hyzdit obec, měly přijatelný vzhled hlavně z vnější strany – ze strany obslužných komunikací. Typ, který v Hrádku již stojí, byl s občany řádně projednán a po obsáhlé diskuzi byl pracně přijat kompromis. Občané ještě na další schůzce požadovali změnu některých skleněných části na betonové. Firma, která tyto bariéry staví, jim až na pár výjimek vyhověla. Toto řešení je logické implementovat i z hlediska symetrie na druhé straně koridoru.“

Středeční schůzka je podle starosty zcela zásadní

„Tématem jsme se zabývali i na zasedáních rady a zastupitelstva. Oba orgány obce jednohlasně vyjádřily nesouhlas se záměrem ŘSD. Nyní dáváme prostor občanům, aby se k této záležitosti vyjádřili,“ pravil Robert Borski, jenž středeční schůzku označil za závažnou a zcela zásadní. Požádal proto o účast rovněž zmocněnce vlády, který je pověřen dohledem nad stavbou průtahu Hrádkem. Setkání začne v 16 hodin.

Přečtěte si také: Dvě stavby najednou začnou zdržovat průjezd Hrádkem