Opatřeny jsou nálepkami s QR kódy, které umožní elektronickou evidenci odpadů z domácností. Cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu.

Město Jablunkov a Technické služby využili dotací na zakoupení nádobu a software na online evidenci odpadů společně s mobilními terminály na skenování kódů. Domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit odpady, budou odměněny úlevou na ročním poplatku za svoz komunálního odpadu. Sazba za poplatníka činí ve městě ročně 492 korun.

„Když budeme mít díky evidenci odpadů na jedné straně mnoho vytříděných složek a na druhé málo komunálních odpadů, přinese nám to všem nejen úsporu financí, ale i větší možnost vytříděný odpad zpracovávat jako další surovinu nebo jej energeticky využít. Nebudeme muset odpad tak často a v takovém množství vyvážet na skládky a platit drahé poplatky za každou tunu odpadu,“ uvedl místostarosta Jablunkova Luboš Čmiel.

Žluté nádoby na plast se budou vyvážet v intervalu co tři týdny, modré nádoby na papír každých šest týdnů. Na sídlištích se systém zatím nemění. Technické služby budou vše nadále svážet jako dosud.

Zkušební provoz nového systému má trvat rok. V Jablunkově se už teď třídit odpad daří, město bylo oceněno také v krajské soutěži O křišťálovou popelnici, ve které jde především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele. V kategorii obcí a měst od 2,5 do 15 tisíc obyvatel skončil Jablunkov v rámci Moravskoslezského kraje na druhém místě.