Hlavními důvody k projednávání další změny územního plánu jsou nová legislativa v oblasti stavebního práva a podněty občanů.

Lidé, kteří uvažují o změně zařazení svých pozemků v územním plánu, mohou žádosti podávat do konce srpna letošního roku. Po zahájení projednávání změny již nové žádosti nemohou být zohledněny.