Tuto cenu je možné udělit za vynikající občanské zásluhy o rozvoj města nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob, za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo přinášející prospěch občanům i samotnému městu.

Návrhy na udělení Ceny města Jablunkova mohou předkládat občané, orgány města, členové zastupitelstva, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty nejpozději do 30. dubna.

Podrobnější informace o podání návrhů na udělení ceny jsou uvedeny na webu města.