Kde teče potok, tam je i hranice obcí. Změny nejsou příliš výrazné a tato přírodní hranice se navíc nachází v lesích mimo obydlenou oblast, proto tento stav nikomu nikdy příliš nevadil. Nyní ale dochází k digitalizaci katastrálních map, přičemž geodeti dokáží pomocí satelitů a moderní techniky zaměřit jednotlivé body na centimetry přesně.

„Katastrální úřad nám proto nabídnul možnost tuto pohyblivou hranici nově nahradit hranicí pevnou, přesně vytyčenou. Předpokladem pro tuto změnu je, že by ji musely odsouhlasit obecní zastupitelstva,“ informoval místostarosta Janovic Alois Poloch (ODS). „Změna obecních hranic je ale administrativně i časově velmi náročná a přikláním se spíše k tomu, abychom je ponechali pohyblivé tak, jak jsou,“ dodal místostarosta. Někteří zastupitelé ale měli i jiný názor: „Nevidím problém v tom, někde zatlouct kolíky a pevně určit hranici mezi obcemi. Ať si potom potok teče, kudy chce, ať už třeba po raškovickém nebo po našem území,“ viděl problém z jiné stránky zastupitel Alois Vrána (KSČM). I přes nejednotnost názorů se však nakonec většina janovických zastupitelů přiklonila k rozhodnutí hranici mezi obcemi zachovat jako pohyblivou.