Naslouchat mu budou návštěvníci přednášky, která začne v 17 hodin.

Název přednášky vychází z faktu, že čtyři Nobelovy ceny byly za posledních necelých 30 let uděleny v souvislosti s neutriny, „malými" neutrálními částicemi, jichž tisíce miliard procházejí v každé vteřině našimi těly a které jsme původně měli za nehmotné.

„Bude to povídání o vývoji našeho pohledu na neutrina, o tom, jak těžké je s nimi ,komunikovat´, a proč je právem můžeme považovat za klíčníky do dalších místností labyrintu poznání," říká Tomáš Sýkora a dále vysvětluje, že existence neutrin byla předpovězena v roce 1930, změřeny a potvrzeny byly až po více než čtvrt století. „Nejprve jsme měli za to, že neutrina jsou všechna jednoho typu, později více typů, a nyní víme, že se chovají jako chameleoni, jejich typ se v čase mění, osciluje," dodává.

„Přednáška třinecké knihovny je zařazena do Cyklu Věda pro lidi, který má za úkol přiblížit vědu a vědce laické veřejnosti," uvedla mluvčí knihovny Regina Szpyrcová. (lew)