Ty stávající jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, nemají historickou ani uměleckou hodnotu. Nevyhovují ani z ergonomického hlediska, některé části lavic jsou navíc poškozené nebo napadené červotočem.

Nové lavice budou z dubu, jedna část bude zhotovena do poloviny prosince, druhá do poloviny července. Rozpočet na výrobu a instalaci nových lavic je zhruba jeden a čtvrt milionu korun.

Obec loni schválila čtvrtmilionovou dotaci, další peníze musí zajistit farnost formou sbírek při bohoslužbách, pomocí finančních darů, popřípadě půjčky.