Převažují mezi nimi tradičně ženy, kterých je 774, mužů je 146. Dvě nejstarší ženy, kterým ČSSZ vyplácí důchod, se narodily v roce 1905. Jedna žije v Plzeňském a druhá ve Zlínském kraji. Dva nejstarší muži žijí v Praze a v Jihomoravském kraji a narodili se v roce 1908. V současné době žije nejvíc sto- a víceletých lidí v Praze (161) a v Jihomoravském kraji (126), nejméně 17 v kraji Karlovarském.

V Moravskoslezském kraji žije 74 žen a 11 mužů, kterým je sto a více let. „Důchodců s ročníkem narození 1914 eviduje ČSSZ v červnu letošního roku 405. I mezi nimi je převaha žen, kterých je 341, mužů je 64. U příležitosti stých narozenin obdrží senioři rozhodnutí o zvýšení důchodu o dva tisíce korun spolu s osobním dopisem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové," uvedla Renata Provazníková z ČSSZ.