Nově bude nutné platit i za děti do tří let či za seniory nad 65 let. 

„Zastupitelstvo obce přistoupilo k zrušení úlev zejména proto, aby nemuselo navyšovat sazbu poplatku a také aby předešlo nadměrné administrativní zátěži spojené s poskytnutím případné úlevy,“ uvedla v obecním zpravodaji místostarostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová s tím, že poplatek za svoz odpadu zůstal stejný, jako v roce loňském, tedy ve výši 504 korun na osobu. Dále jsou také obyvatelé obce povinní platit za vlastnictví psa, a to ve výši 180 korun ročně. Všechny poplatky je možno uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách pokladny v pondělí a ve středu.