„Ze stavebního hlediska se jedná o ne zcela typickou stavbu. Bude probíhat na ploše téměř 24 hektarů,“ upozornila starostka Věra Palkovská s tím, že návštěvníky lesoparku žádá o trpělivost a velkou opatrnost. „Přece lesopark o prázdninách neohradíme plotem,“ poznamenala.

Nosnou myšlenkou první etapy je rozšíření možností pro volnočasové aktivity různých věkových skupin. „V první etapě dojde k rozvolnění stávajícího lesního prostoru, budou se realizovat zejména pobytové prostory, které mají charakter dětských hřišť, venkovních učeben či pobytových louček,“ uvedla.

V lesních porostech budou obnoveny a založeny pěšiny v délce téměř 4,5 kilometru s doplněním mostků přes vodní toky, a to pro možnost procházek i joggingu. Celý prostor lesoparku bude doplněn mobiliářem – odpadkovými koši, lavičkami, orientačními tabulemi, směrovkami, krmítky pro ptáčky. „Upraveno bude i šest hlavních vstupů do lesoparku,“ připomněla Palkovská. - přečtěte si také: Na lesopark získali osm a půl milionu

Do lesa ani na pěšiny návštěvníci nesmí

Uvedla, že vzhledem k rozsahu stavby a oblibě lesoparku bylo v zájmu města umožnit jeho užívání i v průběhu prací, byť v omezené míře. „V průběhu stavby, která bude zcela jistě probíhat do konce tohoto roku, je možné využívat pouze stávající zpevněné komunikace,“ konstatovala starostka. Na zmíněných komunikacích se však budou pohybovat vozidla, takže je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Lidé by měli rovněž respektovat pokyny pověřených pracovníků a mobilního dopravního značení. „V žádném případě není možné pohybovat se v lesních prostorech, a to ani po lesních pěšinách. Již od 25. července bude probíhat kácení a manipulace s dřevní hmotou,“ řekla třinecká starostka.