„Svaz knihovníků a informačních pracovníků na letošní březen vyhlásil nultý ročník nové kampaně s názvem Březen – měsíc čtenářů. Akce se už nezaměřuje jen na knihu jako takovou, ani na knihovny jako instituce, ale do centra zájmu se tentokrát dostávají čtenáři ve všech podobách. Mohou to být čtenáři knih, časopisů, internetových zdrojů, pravidelní návštěvníci knihoven, ale i ti, kdo služby knihoven nevyužívají,“ vysvětlil ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek Tomáš Benedikt Zbranek.

K této akci se prozatím přihlásilo kolem dvou set knihoven po celé České republice, mezi kterými nechybí ani frýdecko-místecká městská knihovna. „Prozatím ještě dolaďujeme poslední detaily březnového programu. Už nyní ale mohu prozradit, že v průběhu celého měsíce bude v městské knihovně probíhat celá řada zajímavých akcí,“ pověděl ředitel.

Mezi březnovými akcemi rozhodně nebude ani letos chybět vyhodnocení už 17. ročníku literární soutěže Můj svět, které proběhne v pátek 5. března v 17.00 hodin v knihovně na Jiráskově ulici ve Frýdku. „Proběhne také nová akce naší knihovny s názvem Zima končí, čteme dál. Knihovna bude k této příležitosti vyzdobena v duchu jara,“ prozradil ředitel. „Připravujeme i jednorázovou akci Nejpilnější čtenáři desetiletí, kdy vyhodnotíme deset dospělých a pět dětských čtenářů, kteří si ve frýdecko-místecké knihovně za poslední roky přečetli nejvíce knih – dospělí za posledních deset let a děti za pět let. Tito čtenáři od nás dostanou drobné dárečky a poděkování,“ prozradil něco z připravovaného programu ředitel Zbranek.

Dalšími akcemi, které frýdecko-místecká knihovna na březen připravuje, je například Noc s Andersenem 26. března v knihovně v Místku. V Modrém salonku místecké knihovny na Hlavní ulici také proběhne několik přednášek, z nichž první je přednáška Miroslava Lyska Dřevěné kostely Beskyd a Pobeskydí III., která je připravena na pondělí 1. března od 17.30 hodin. Knihovna nabídne zájemcům také záložky do knih, které vyrobily děti školní družiny při 7. základní škole.

Kromě různých soutěží a kulturních akcí pro děti i pro dospělé rozhodně nebude chybět například ani tradiční amnestie pro dlužníky. Proběhne v týdnu od 22. do 27. března. „Dlužníci, to je obecně velký problém knihoven. Ke konci loňského roku jsme jich registrovali okolo dvou set,“ konstatoval ředitel. Zdejší knihovna se může pochlubit počtem 8 300 registrovaných čtenářů, přičemž jejich počet v posledních letech víceméně stagnuje. „I to je úspěch, neboť mnohé knihovny poslední dobou zaznamenávají spíše úbytek čtenářů,“ pověděl Tomáš Benedikt Zbranek.

Knihovna ovšem samozřejmě v rámci březnových akcí nezapomíná ani na ty, kdo by se chtěli do čtenářských řad nově přihlásit. „V průběhu celého března se budou moci zaregistrovat na celý rok zdarma,“ upozornil Tomáš Benedikt Zbranek. Zdejší čtenáři si rozhodně budou mít z čeho vybírat: „V knihovně máme zhruba 136 tisíc svazků. Jen za loňský rok se nám podařilo nakoupit 4 340 nových knih,“ konstatoval ředitel.