Celkové investiční náklady včetně nákladů na přístrojové vybavení dosáhnou výše 130 miliónů korun a provoz by měl být zahájen do poloviny letošního roku. „Naším záměrem je zajistit co nejrozsáhlejší lékařskou péči na jednom místě, kde erudovaní lékaři budou s nejmodernějšími přístroji určovat diagnózu a navrhovat optimální léčebný postup,“ přibližuje plánovaný záměr jednatel společnosti Sagena Aleš Kubíček. „Instalací a zprovozněním magnetické rezonance předpokládáme zkrácení stávajících čekacích lhůt a včasnou diagnostiku poranění, zánětů, nádorů a jiných závažných onemocnění,“ dodal Kubíček. Magnetická rezonance umožňuje vysoce kvalitní zobrazení měkkých tkání lidského těla bez možného škodlivého ionizujícího záření.

Zmíněná společnost v současnosti provozuje ve Frýdku-Místku lékařské centrum na Jiráskově ulici a dvě samostatná rehabilitační centra s ambulancí odborného lékaře FBLR (fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace). Stávající Lékařské centrum má neobvykle dlouhou provozní dobu od 8 do 20 hodin a objednávací systém s centrální recepcí, kdy pacienti přicházejí na vyšetření v předem smluvený čas.

Po dokončení stavebních prací budou stávající ambulance přemístěny do nového Centra zdraví a zdravotní péče bude rozšířena o obory chirurgie a proktologie, cévní chirurgie, ortopedie, léčba bolesti, alergologie, plícní funkční vyšetřovna, urologie, ORL, oftalmologie, endokrinologie, psychiatrie a magnetická rezonance v rámci odbornosti radiologie. Do konce roku 2011 společnost předpokládá rozšíření o onkologickou a kožní ambulanci a s výjimkou gynekologie a dětské pediatrie to bude komplexní rozsah poskytované péče. Tyto dvě odbornosti zajistí smluvním vztahem s jinými zařízeními.