„Rychlejší odbavení pacientů, snadná dostupnost informací a větší systematičnost. Kromě nového systému provozu navíc recepce pacientům přinese i estetičtější prostředí a modernější servis," vyjmenovala výhody recepce mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

„Novou recepci jsme teprve čerstvě otevřeli, přesto už máme několik pozitivních ohlasů od pacientů, kteří k nám chodí opakovaně. Díky ní se mohou pacienti hned při příchodu zorientovat nebo se na cokoliv zeptat," popsala staniční sestra kardiologických ambulancí Ivana Bartulcová.

Na nové recepci je vždy jedna sestra z kardiologické či arytmologické ambulance, jež eviduje všechny přicházející pacienty, vypisuje žádanky na odběry krve a zajišťuje telefonické konzultace s lékařem i zápis. Zároveň je pacientům k dispozici pro veškeré dotazy, vybavuje sanitky a zajišťuje žádanky k vyšetřením.

„Díky tomu, že tyto provozní záležitosti řeší sestra na recepci, další sestry v ambulancích se mohou plně věnovat vyšetřovaným pacientům. Nedochází k žádnému zdržování či vyrušování, což oceňujeme jak my zdravotníci, tak i pacienti," dodala Ivana Bartulcová. Se zavedením recepce došlo podle Miloševské i k novému systému objednávek, které nyní probíhají elektronickou formou. Prostřednictvím počítače se nově objednávají pacienti jak do samotných ambulancí, tak i k CT vyšetřením a magnetické rezonanci.