V programu nechybí projednávání protokolu z kontroly pokladny obce nebo jednání o příloze ke smlouvě o nakládání s odpady mezi Frýdeckou skládkou a obcí. Rokovat se bude o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva nebo třeba o výběru zpracovatele dokumentace pro akci s názvem Rekonstrukce areálu sportovního a dětského hřiště.