Přehledně a nepřetržitě zobrazuje aktuální úřední dokumenty či aktuality obce. Na displeji můžou zájemci dotykem vybírat jednotlivé soubory, přibližovat či oddalovat zobrazený text stejně jako na mobilu.