„Největší investiční akcí tohoto roku by měla být revitalizace bytového domu, kde sídlí i Česká pošta a v jehož podkroví je plánována vestavba dvou bytových jednotek," řekl starosta Sviadnova Boris Řeha. V plánu mají také přípravu projektové dokumentace přístavby tamní základní školy nebo chodníků podél krajských silnic. „Což činíme v souvislosti se stavbou okružní křižovatky ‚U Šimla', která se bude tento rok uskutečňovat jako krajská akce za finanční spoluúčasti obce. Vzhledem k opravdu významnému stavebnímu boomu, který se týká rozsahu nové rodinné zástavby, budeme pokračovat v budování nových místních komunikací a rozšiřování veřejného osvětlení," vyjmenoval záměry starosta Sviadnova.

Různé investiční akce lze v tomto roce očekávat také v Palkovicích. „Projekty se budou odvíjet zejména od zajištění dotací a získání všech potřebných povolení. Největším projektem pro následující období bude bezesporu výstavba kanalizace na Osadě, Podhůří a v části lokality směrem na Kunčičky u Bašky. Další velkou akcí je výstavba chodníku na Myslíku od kaple směrem na Kozlovice," prozradil místostarosta Palkovic David Kula s tím, že obec už má stavební povolení na chodníky a úpravu parkoviště v lokalitách U Myšáka a Tomis.

Připravují sanaci opěrné zdi hřbitova

Dalším plánovaným stavebním projektem je zateplení a úprava vytápění v bytovém domě vedle základní školy. Smlouva se zhotovitelem je už podepsána i na sanaci opěrné zdi hřbitova, v pokročilém stavu je také úprava schodiště a výstavba bezbariérové rampy u budovy tamního obecního úřadu.

„Zpracovali jsme už i projektovou dokumentaci na pevné prodejní stánky ve volnočasovém areálu za tělocvičnou. Ve stadiu přípravy je dále projekt dostavby tělocvičny, výstavby nového mostu přes potok u zastávky Kubala, stavební úpravy prodejny potravin COOP, cyklostezka z obce směrem k přehradě Olešná, úpravy prostranství kolem hasičárny, vedlejší zahrady a výstavba chodníku z centra obce na Podhůří," vyjmenoval místostarosta David Kula, který se svými kolegy připravuje i komplexní projekt na revitalizaci a doplnění zeleně v obci, výsadbu nových krajinných prvků a stromořadí. „V souvislosti s tím chceme pořídit i nový mobiliář v podobě laviček a herních prvků na řadu míst v obci," upřesnil David Kula.

Jak místostarosta Palkovic dále dodal, zatím ve stadiu úvah nebo studií je i celá řada dalších projektů, z nichž některé se začnou připravovat ještě v tomto volebním období. Jejich budoucnost bude ovšem záviset na získání dotace či jiného způsobu financování.

Mezi tyto projekty například patří celková rekonstrukce centra obce, která by spočívala v přestavbě domu služeb, prodejny potravin a celého prostranství kolem nich. Další velkou akcí bude rekonstrukce kulturního domu a nově pořízeného objektu vedle hasičárny. „V plánu je také výstavba optické datové sítě, rekonstrukce veřejného osvětlení nebo úplná digitalizace kina. Ke zvážení je také uskutečnění energetických úspor v budově školy a dalších obecních budovách. Smysluplné by také bylo zatraktivnění obce pro cestovní ruch v podobě naučné stezky se zastaveními nebo rozhledna na Kubánkově," naznačil Kula.

Co se investic týká, v Bašce bude letošní rok spíše přípravný. „Stěžejní aktivitou pro tento rok je příprava podání žádosti o dotaci na první a druhou etapu rekonstrukce základní školy v Bašce," popsal místostarosta obce Martin Čajánek s tím, že oprava školy má mít šest etap, přičemž jen první z nich vyjde přibližně na šest milionů korun. „Intenzivně připravujeme a budeme hledat projektanty na rekonstrukci budovy bývalé školy v Hodoňovicích, kde chceme zřídit dětskou skupinu. Tato služba občanům pro děti ve věku od dvou až tří let je velice žádaná. Pro rodiny bude jistě přínosem, když tam budou moci své děti umístit," naznačil místostarosta Bašky a připomněl, že velké investiční akce byly dokončeny loni. Vedení Bašky také počítá s přípravou projektové dokumentace cyklostezky v obci, která by propojila Frýdek-Místek a Pržno.