Veřejná zakázka, kterou město nově vypsalo, je rozdělena na tři části. Nejdráže má vyjít kanalizace ve Skalici, kde je navržena gravitační kanalizace v délce 16,7 kilometru, pět čerpacích stanic odpadních vod i skoro jeden a půl kilometru odboček pro přípojky. Předpokládaná hodnota této části zakázky je téměř 139 milionů korun bez DPH. Kanalizace v Chlebovicích má vyjít na skoro 72 milionů korun, třetí část zakázky pro Zelinkovice a Lysůvky počítá s náklady ve výši zhruba 15 milionů korun.

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na kteroukoliv část, kombinovaně na kterékoli dvě části anebo na všechny části veřejné zakázky.

Podle předpokladu by mělo k předání staveniště dojít v dubnu, v případě kanalizace ve Skalici by pak měly být práce hotovy do 20 měsíců, v Chlebovicích do 17 měsíců a v Zelinkovicích a Lysůvkách do 8 měsíců. Městu má s financováním pomoci dotace od Státního fondu životního prostředí, která by měla pokrýt zhruba polovinu nákladů.

Kanalizaci chce město vybudovat hlavně z ekologických důvodů. Nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků jsou často svedeny přímo do potoka nebo zasakují do podzemí, což je nepřípustné. Navíc platí, že majitelé domů musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod či nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu, odpovídající spotřebě v domě. Pokud nakládají s odpadními vodami jinak, dopouští se přestupku, za který jim může být uložena pokuta až 100 tisíc korun.

Vlčí smečka, která se pohybuje v Beskydech a Javorníkách, přivedla na svět sedm vlčat (na snímku).
Vlčí smečka, která se pohybuje v Beskydech, přivedla na svět 7 mláďát