Práce související s opravou přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začaly v únoru úpravou terénu a kácením dřevin. Do koryta se dělníci pustili na jaře.

Přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v padesátých letech. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice.

Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršil. Značná část vody kvůli erozním rýhám v betonovém korytě unikala do podloží. První etapa opravy přivaděče se týká 1,8 kilometru dlouhého úseku od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách po silniční most v Dobraticích. Hodnota zakázky činí 125 milionů korun. Pro Povodí Odry, které je investorem stavby, šlo o největší stavební úkol letošního roku.

S opravou přivaděče souvisí i množství vody v přehradách Morávka a Žermanice. Zatímco v případě vodní nádrže Morávka je aktuálně hladina zhruba jeden a půl metru nad maximální zásobní hladinou, hladina v Žermanické přehradě je o více než dva a půl metru pod zásobním maximem. Zvýšené množství vody v nádrži Morávka tak mohou vodohospodáři využít pro převod vody do Žermanic.