Vytvořeno bylo z několika kmenů pokácených odumírajících starých líp a špalků, které jsou zapuštěny do země.

„Broukoviště je nejen zpestřením parku, ale plní ekologickou i osvětovou funkci. Ukazuje přirozený proces rozkladu dřeva, který je součástí koloběhu života stromů, a je také domovem živočichů, hub i rostlin. Postupně by se mělo stát malou oázou nejen pro brouky, ale i pro různé houby a rostliny a své místo by tam mohly najít i ještěrky, slepýši nebo drobní zpěvní ptáci,“ říká primátor Michal Pobucký.

V současné době probíhají na broukovišti dokončovací práce. V brzké době bude doplněno také informační tabulí s vyobrazením a popisem brouků, kteří by se v něm mohli nacházet.

V usychajících či poraněných kmenech lip se vyvíjí krasec lipový, který svou krásou může snadno konkurovat i exotickým druhům. Dutiny vyplněné trouchem jsou zas ideální pro kovově zbarvené zlatohlávky či vzácného páchníka hnědého, jež vydává zápach staré kůže.

Larvami těchto brouků v trouchových dutinách se pak živí další nápadný druh brouka, kovařík rezavý. Tlející pařezy jsou zase zajímavé třeba pro nosorožíka kapucínka nebo tesaříka pilunu.

Broukoviště se nachází v parku u řeky Ostravice, kde je také altán a dětské hřiště. „Upozorňujeme, že broukoviště není žádný herní dětský prvek. Není zabezpečeno proti pádům z výšky ani proti zaklínění. Vstupovat na kmeny a špalky, které tvoří broukoviště, je zakázáno,“ dodává tisková mluvčí Jana Matějíková.