Město už vybralo firmu, která se postará o demolici, vypsalo také zakázku na dodavatele stavby nové budovy. Město se bude investičně podílet jen z menší části, větší část bude pokryta z evropských a státních dotací. Jejich přesná výše se bude odvíjet od vysoutěžené ceny díla.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 18,7 milionu korun bez DPH. Má jít o novostavbu nepodsklepené hasičské zbrojnice se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a se sedlovou střechou.

Zhotovitele stavby už přitom jednou město na podzim vybralo, při podání nabídky uchazeče a uzavírání smlouvy o dílo ale došlo kvůli administrativnímu pochybení k omylu při výpočtu celkové ceny, což ovlivnilo zadávací řízení veřejné zakázky. Smlouva tak nakonec byla zrušena.