„Ještě se fyzicky nekope, ale zhotovitel vyřizuje vše potřebné. Ostrý start bude 2. května,“ řekl starosta Písečné David Ćmiel a upřesnil, že se vlastně jedná o dva projekty splašková kanalizace první etapa a zároveň stavba chodníku včetně inženýrských sítí.

„Vodovodní řad prodloužíme o 300 metrů, zároveň postavíme kilometr dlouhý chodník, což bude podél hlavní silnice od jednoho konce obce na druhý, nebude chybět dešťová kanalizace podél hlavní silnice. Chceme vše udělat při jednom kopání,“ vysvětlil starosta.

Všechny zmíněné stavby přijdou na téměř 54 milionů korun, přičemž první etapa splaškové kanalizace spolkne přes 43 milionů včetně DPH, chodník a inženýrské sítě téměř 10 milionů korun včetně DPH.

Náklady na splaškovou kanalizaci pokryje ve výši 63,7 procenta dotace z operačního programu Životní prostředí. Na chodník žádají dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale tam výsledky budou až v červnu. „Předpoklad dotace je 3,9 milionu korun,“ doplnil starosta. „V obci postavíme 7,3 kilometru kanalizačních sítí, na které by se mělo napojit 630 obyvatel z tisícovky, která zde žije. Stavba musí být hotova do září příštího roku, budeme na to mít 540 dnů,“ vypočetl Ćmiel.

Vedení obce si je vědomo, že jen vybudování kanalizace nestačí, lidé musí své domácnosti napojit. „My jako obec máme závazky vůči poskytovateli dotace, který logicky požaduje napojení domácnosti na kanalizační síť,“ zdůraznil starosta, který bude o všem občany informovat i na veřejné schůzi.

Hlavni řady a odbočky půjdou pouze k vlastníkům pozemků, pak už je vše „na jejich bedrech“.

V Písečné proto zastupitelé rozhodli, že obec přípojení jednotlivých domácností podpoří.

„Vyřídíme všem zájemcům územní souhlas, čímž pokryjeme veškeré náklady na projektovou dokumentaci a navíc přispějeme částkou 300 korun na metr přípojky. Tento příspěvek není ničím omezen. Pokud někdo potřebuje vybudovat přípojku dlouhou 50 metrů, obec jej podpoří stejně jako každého jiného,“ zdůraznil na závěr Ćmiel.

Domy a chaty v Raškovicích jsou chráněny obnovenými spádovými stupni.
Velká voda? Povodí investuje do opatření