V případě vydatného deště ale podle obecního úřadu hrozí zatopení pozemků a budov. Zakázka se týká výstavby kanalizační stoky a retenční nádrže. Kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z lokality nad základní školou, z areálu základní školy a zástavby mezi silnicí a řekou Olše.

Retenční nádrž bude sloužit k akumulaci dešťových vod a využívána pro požární a jiné technické účely, například k zalévání veřejné zeleně. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 18,5 milionu korun bez DPH.

Začít stavět by se mělo na přelomu léta a podzimu, hotovo by mělo být v příštím roce.