Kvůli velmi vysokým hodnotám prachu úřady vyhlásily stupeň regulace. Prašnost na několika místech Karvinska a Třinecka atakovala hranici tří set mikrogramů v krychlovém metru vzduchu, stanice Třinec-Kosmos v jednu chvíli naměřila dokonce 310 mikrogramů. Průměrné hodnoty za 24 hodin se držely nad 170 mikrogramy, a i to znamenalo výrazné překročení limitu.

„Sama jsem cítila, že je to špatné, a proto jsem s dětmi venku nebyla,“ řekla loni redakci Hana Turoňová, vedoucí učitelka v třinecké Mateřské škole U Splavu. „Meteorologické podmínky jsou takové, jaké jsou. Čili špatné. Smogová situace začíná,“ potvrdila Anna Turoňová, která se na třinecké radnici kvalitou ovzduší zabývá. Situace se pak během zimy několikrát zopakovala.

Letos je to o poznání lepší - také díky tomu, že dosud neudeřily mrazy.

Memorandum, které má v budoucnu zlepšit ovzduší v hutnickém městě, podepsali v červnu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a starostka Věra Palkovská. „Máme v diskusi několik projektů s Třineckými železárnami. Vedeme i debatu nad otázkou řešení podpory alternativního systému pro autobusovou a vůbec automobilovou dopravu. Samostatnou kapitolou je otázka přeshraničních vlivů, ty tady pociťujete nejsilněji. Rádi bychom přesvědčili polskou stranu, abychom vytvořili přeshraniční projekt podpory inovací a podpory investic do průmyslu s cílem snížit ekologickou zátěž v této oblasti na polské i české straně,“ řekl tehdy v Třinci Tomáš Chalupa.

Marek Cholewa
Libor Běčák

RUBRIKA STAV PO ROCE VYCHÁZÍ PRAVIDELNĚ V KAŽDÉM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ ÚTERNÍHOFRÝDECKO-MÍSTECKÉHO A TŘINECKÉHODENÍKU SPOLEČNĚ SE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU REGION.