Jednalo se o masný výrobek z Polska, který obsahoval o deset procent méně masa, než měl uvedeno na obalu. Nevyhovující šarže čtvrtkilogramového balení párků značky Morliny Berlinky z kuřecího masa od výrobce Animex Foods byla v prodeji v hypermarketu Tesco ve Frýdku-Místku.

Výrobce na obalu deklaroval obsah masa 84 procent, laboratorní rozbor ale prokázal přítomnost masa pouze v množství 74,1 procenta.

„Informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl ohledně skutečného složení potraviny,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce. Inspekce v letošním roce zaznamenala zvýšený počet falšovaných masných výrobků z dovozu.

V párcích polské výroby byl nižší obsah masa oproti informaci na obalu.Zdroj: Archiv SZPIV párcích polské výroby byl nižší obsah masa oproti informaci na obalu.Zdroj: Archiv SZPI