Voda v přehradě Olešná sice smyslově vypadá „nehezky“, ale pro koupání by v současné době měla být nezávadná. „Voda v přehradě Olešná je vhodná ke koupání. Toxické sinice v ní přemnoženy nejsou. Potvrdili to pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, kteří už od konce května provádějí pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání,“ pověděla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „Podle posledního rozboru je voda v Olešné vhodná ke koupání, i když má zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti. Může být tedy kalná, mírně zapáchat nebo mít pěnu na hladině. Přesto pro milovníky vodních radovánek nepředstavuje zdravotní riziko,“ upřesnila mluvčí.

Hygienici kontrolují v rámci Moravskoslezského kraje čtyřiadvacet koupacích míst, která nemají provozovatele, ale využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. Odběry vody na těchto místech budou hygienici provádět až do září, a to v intervalech nejméně jednou za 14 dní.

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je krajská hygienická stanice povinna vydat a zveřejnit zákaz koupání. Ten se zveřejňuje na úřední desce hygienické stanice, na obecní úřední desce i ve sdělovacích prostředcích. „Je pak věcí každého občana, zda údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání vezme na vědomí a bude zákaz respektovat,“ dodala mluvčí.