Vzhledem k finanční náročnosti akce bude o dotaci žádat znovu v příštím roce. Stavební povolení už má obec vyřízeno.

V Pržně se uvažuje i o výstavbě lávek pro pěší.

Jedna lávka je plánována za hasičskou zbrojnicí, druhá ve spodní části obce, kde je již stávající průchod směrem do Březiny. Vzhledem k opětovné finanční náročnosti akce bude celá věc pravděpodobně konzultována s občany formou dotazníků.