Nově přibude asi čtyřiatřicet nových míst pro dvojhroby a osmdesát míst pro urnové hroby. Dojde také na nové komunikace a chodníky, přípojku vody, kanalizaci, oplocení, přeložku vzdušného vedení, hřbitovní mobiliář a terénní úpravy.

Předpokládané náklady by měly činit jeden milion korun. Realizace by měla být ukončena do konce června 2013.

„Následně by měla na tento projekt navazovat sadová úprava místního hřbitova, který řeší kácení čtyř stromů, ošetření a vazby stávajících lip na hřbitově a před školou, výsadbu nových alejových stromů, keřů a půdopokryvné zeleně," řekl starosta Řepišť Rostislav Kožušník.

Celkové náklady sadových úprav se předpokládají ve výši 600 tisíc korun. Práce by měly být dokončeny do poloviny roku 2014.