Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku vedete už několik let. Jak jste se k této funkci dostala?
Na oblastní spolek jsem nastoupila v roce 1999 nejdříve jako samostatný referent. Výkonná rada Českého červeného kříže Frýdek-Místek mě do funkce ředitelky jmenovala o dvanáct let později.

Můžete čtenářům prozradit, co máte všechno na starost?
Těch aktivit a povinností je poměrně hodně. Například zajišťujeme výuku poskytování první pomoci. Znát alespoň základy je morální povinností každého z nás. Proto Český červený kříž provádí školení, která jsou určena pro všechny věkové kategorie. Od dětí v mateřských školách až po dospělé.

Ani letos nemohla Jana Stanovská chybět na společenském večírku pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy, kterým předávala zlaté kříže a medaile v Národním domě ve Frýdku-Místku. Jakým způsobem normy znalostí první pomoci rozdělujete?
Mladý zdravotník I. a II. stupně se týká žáků prvního a druhého stupně základních škol. Pro děti vyškolené v těchto normách pořádáme postupové soutěže „Hlídek mladých zdravotníků." Zdravotník Českého červeného kříže Junior je norma, která je určena pro studenty středních škol ve věku od 16 do 18 let.

Podílíte se i na zdravotnické přípravě budoucích řidičů?
Ano, rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách, který se skládá i z praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán přímo zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je Český červený kříž držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc. Základy první pomoci by měli samozřejmě znát také zaměstnanci a pracovníci ve školství. Na výuku zdravotníků zotavovacích akcí máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou oprávněni vykonávat zdravotníky například na školách v přírodě. V oblasti první pomoci také zajišťujeme zdravotnický dozor na společenských, sportovních a kulturních akcích.

Provozuje i takzvaný sociální šatník?
Oblastní spolek už ho provozuje mnoho let. Pomáháme nejen osobám bez přístřeší, ale i těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Každý pátek těmto lidem vydáváme ošacení, které nám darují občané. Pokud máte doma použité šatstvo, které již nepotřebujete, budeme rádi, když nám ho věnujete. Přinést jej můžete každou pondělí a středu od 8 do 15 hodin na sídlo Českého červeného kříže v ulici 1.máje 2318 ve Frýdku-Místku. Za věnované ošacení předem děkujeme.

A jakou funkci plní humanitární jednotka?
Naše humanitární jednotka je od září loňského roku nápomocna migrantům propuštěným ze zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách. Naše asistence spočívá v poskytnutí balíčku se stravou a se základními hygienickými potřebami. Následně pak v transferu z Vyšních Lhot do Ostravy. K dnešnímu dni byla tato asistence poskytnuta 126 osobám.

Kolik je ve spolku v současné době členů?
Každý oblastní spolek má místní skupiny. Jedná se o organizační jednotky, které spolupracují Oblastním spolkem Českého červeného kříže Frýdek-Místek. K 31. prosinci 2015 máme 215 členů.

Na jakých akcích se během roku podílíte?
Podílíme se na zdravotnických dozorech. Jedná se například o mezinárodní soutěž ve svařování, den dětí, mezinárodní folklorní festival, běh mezi náměstími, pochod pro seniory a rozsvěcování vánočního stromečku ve Frýdku-Místku. Dále jako spolupracující organizace nechybíme na akcích Den zdraví a Týden chudoby. Nyní připravujeme soutěž družstev mladých zdravotníků. A na prázdniny chystáme pobyt pro děti s výukou první pomoci formou her.

Pravidelně oceňujete dobrovolné dárce krve a plazmy. Je v současné době v našem okrese dost dárců a krve?
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek má ve své evidenci 17 190 bezpříspěvkových dárců krve, přičemž každý rok jich oceníme nejméně 1500. Krevní centrum má hodně odběrových míst, díky čemuž je náš region nyní dobře a dostatečně zásoben. Navíc i nemocnice mají svá transfúzní oddělení. Určitě jsme ale rádi za každého nového dárce. Těch není nikdy dost.

Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve těmito vyznamenáními:

Krůpěj krve - uděluje se za první odběr.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se 10 odběrů.
Stříbrná medaile Prof.MUDr. Jana Janského - uděluje se 20 odběrů.
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se 40 odběrů.
Zlatý kříž 3.třídy - uděluje se 80 odběrů.
Zlatý kříž 2.třídy - uděluje se 120 odběrů.
Zlatý kříž 1.třídy - uděluje se 160 odběrů.
Plaketa ČČK Dar krve – dar života - uděluje se za 250 odběrů a předává se na celostátním slavnostním shromáždění.