V Moravskoslezském kraji se do klání zapojilo 17 obcí, v celé republice pak 228. Krajská hodnotitelská komise v našem kraji již svou práci skončila. Navštívila přihlášené obce a nyní je na ní, kterou určí vítězem.

„Osobně při návštěvách obcí vidím, že jsou na velmi vysokých úrovních. Musím říct, že bude velice těžký úkol vybrat jednu vítěznou obec,“ řekl během návštěvy krajské hodnotící komise v Hrádku její šéf Alfons Pospiech, který je zároveň starostou Velkých Hoštic – obce, která se v roce 2016 stala Vesnicí roku Moravskoslezského kraje.

„Je pozitivní, kolik obcí se do soutěže přihlásilo a jak nádherně vypadají, jak jsou vybaveny, jak tam lidé žijí. Jedná se o dobrou soutěž a je škoda, že další obce, které se mají čím pochlubit, do tohoto klání nejdou,“ doplnil předseda komise, který tuto funkci zastává na základě vítězství „své“ obce před dvěma lety. „Vloni jsem byl místopředsedou, taková jsou pravidla,“ upřesnil Pospiech.

Podle něj není nejhorší během návštěv obcí zvládnout časově náročný program. „Mnohem složitější bylo skloubit program deseti hodnotících komisařů, abychom v dané dny mohli společně obce navštívit. Tři dny jsme jezdili v květnu, dva dny potom v červnu,“ prozradil Pospiech.

Nejpočetnější zastoupení, 25 soutěžících obcí, má Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Nejméně obcí se do soutěže přihlásilo v Olomouckém kraji, a to 11. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola a nositel titulu Vesnice roku 2018 bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

V pátek 8. června bylo oznámeno, že Vesnicí roku 2018 Moravskoslezského kraje se stalo Úvalno na Bruntálsku. 

ANKETA

Deník oslovil starosty všech tří „našich“ obcí a každému z nich položil tři stejné otázky:
Otázka 1: Kdy a jak vznikl nápad přihlásit se do soutěže Vesnice roku?
Otázka 2:Co je podle vás v soutěži silnou stránkou vaší obce?
Otázka 3: V čem naopak cítíte, že je potřeba “přidat” – co vás trápí?

Roman Wróbel, starosta Bystřice:
Odpověď 1:
Zapojení do soutěže Vesnice roku zaklíčil v hlavě místostarosty Marcela Čmiela zhruba před půlrokem. Vycházel jednoduše z toho, že princip trvale udržitelného komunitně vedeného rozvoje Bystřice těsně koresponduje s cílí této soutěže. Nic víc, nic míň.
Odpověď 2:
K silným stránkám Bystřice patří permanentní zvyšování sportovní a kulturní infrastruktury, nadstandardní zapojení do operačních programů, přeshraniční a mezinárodní spolupráce, podpora spolkové činnosti, zapojenost občanů napříč generacemi do tvorby strategie, nový územní plán a strategický plán rozvoje obce, těsná součinnost samosprávy s neziskovou a soukromou sférou.
Odpověď 3:
Trápí nás nebývalé prorůstání byrokratické tyranie do všech oblastí veřejného života.

Robert Borski: starosta Hrádku:
Odpověď 1:
S nápadem přišla naše projektová manažerka Martina Škanderová a napsala mi ho emailem. Posléze jsem byl na schůzi Spolku pro obnovu venkova ve Zbyslavicích a tam měl přednášku starosta jedné vítězné obce z Olomouckého kraje. Prezentace byla velmi inspirující. Přednášející říkal, že už jenom účast velmi výrazně stmeluje obyvatelé obce. To byl rozhodující okamžik. V další fázi jsem návrh ostýchavě předložil zastupitelstvu k rozhodnutí. K mému příjemnému překvapení byl odhlasován jednohlasně.
Odpověď 2:
Jednoznačně nejsilnější stránkou naší obce je soudržnost našich obyvatel a sounáležitost s místem kde žijí. Na dobré úrovni je způsob komunikace s obcí. Také se snažíme, aby byla naše obec čistá, upravená. Pečujeme o vzhled naši veřejné zeleně s velkým zaujetím.
Odpověď 3:
Trápí nás, že ještě stále nemáme postavenou sportovní halu, byť již bylo zahájeno stavební řízení. Z dlouhodobého hlediska je naší slabinou absence kanalizace.

David Hejneš, starosta Žabně:
Odpověď 1:
Celý nápad je starý už šest let, tehdy mě oslovil jako „začínajícího“ starostu kolega Rosťa Kožušník z Řepišt (vítěz krajského kola z roku 2012), abychom to zkusili. Podařilo se nám v následujícím roce komisi oslovit a získali jsme 3. místo a navíc naše knihovna byla vyhodnocena jako nejlepší v kraji. V dalších letech jsme získali Diplom za podporu umělecké činnosti pro veřejný prostor, Bílou stuhu za činnosti mládeže. V roce 2017 jsme získali druhé místo a Zlatou cihlu za stavbu Nových „Visalají“ což je zázemí hasičského hřiště. Letos se soutěže účastníme popáté a jsme zvědavi, jak se u nás komisi líbilo.
Odpověď 2:
Určitě je to spolkový a společenský život, když jsem počítal výčet akcí pořádaných našimi hasiči, sokoly, klubem důchodců, školou, klubem rodičů, obcí, ale i nadšenými jednotlivci dostal jsem se na číslo 70. Myslím si, že ke zvýšení aktivity lidí v Žabni přispěla i účast v soutěži Vesnice roku. Daří se nám spolupráce se zmíněnými organizacemi a v jejich činnostech je podporujeme materiálně i finančně. Daří se nám i přes ne úplně ideální polohu vedle průmyslových areálů i v růstu počtu obyvatel. Máme dobrou a krásnou školu, školní zahradu, obnovujeme místní staré tradice, daří se nám průběžně zlepšovat a opravovat obecní majetek.
Odpověď 3:
Vždy je možné něco zlepšit, ale myslím, že soutěž má za úkol předvést venkov takový, jaký je. I my se snažíme komisi předvést aktivity a vystoupení, která jen oprášíme a ukázat, jací jsme.

VÝSLEDKY 24. ROČNÍKU KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2018:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2018 s právem užívat titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018 - obec Úvalno, okres Bruntál.

Bílá stuha za činnost mládeže: Melč, okres Opava

Modrá stuha za společenský život: Hrádek, okres Frýdek-Místek

Oranžová stuha za spolupráci obce

a zemědělského subjektu: Holasovice, okres Opava

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Hodslavice, okres Nový Jičín

 

Další ocenění:

2. místo v krajském kole: Bolatice, okres Opava

3. místo v krajském kole: Stonava, okres Karviná

 

Cena naděje pro živý venkov: Dívčí Hrad, okres Bruntál

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Holasovice, okres Opava

Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit: Bystřice, okres FM

Diplom za rozvíjení lidových tradic venkova: Štítina, okres Opava

Diplom za občanskou pospolitost: Heřmanice, okres NJ

Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako místu pro život: Bystřice, okres FM

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci: Bolatice, okres Opava

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu: Holasovice, okres Opava

Diplom za vzorné vedení kroniky: Petrovice u Karviné, KIA

Diplom za vedení dětí ke sportu a fair play hře: Tichá, okres Nový Jičín

Diplom za citlivé vnímání historické a genetické

paměti krajiny: Šilheřovice, okres Opava

Diplom za stálou snahu o rozkvět obce: Ryžoviště, okres Bruntál

Diplom za snahu o zklidnění dopravní situace v obci: Třemešná, okres Bruntál

Diplom za nejpůsobivější taneční vystoupení žen: Žabeň, okres FM