Třinečtí tak opět dokázali, že patří nejen mezi nejlepší „třídiče" v kraji, ale také v celé republice. Výsledky byly vyhlášeny ve středu 10. června na slavnostním večeru v Hradci Králové. V soutěži, jejímž vyhlašovatelem je společnost EKO-KOM, jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem, míry aktivity, ale i komplexnosti hospodaření. „Děkujeme občanům, že myslí na životní prostředí a tříděním odpadu mu pomáhají. Díky tomu, že celá sběrná síť barevných nádob je nyní ve vlastnictví EKO-KOMu, se konečně začalo s jejich obnovou a rozšiřováním jejich počtu, což přináší pozitivní vliv na ochotu lidí třídit a tím snižovat množství směsného komunálního odpadu, který by jinak skončil na skládce," řekl místostarosta Třince Michael Trojka.