Kritici mluví o plýtvání penězi, podle mluvčí kraje Šárky Vlčkové se však „disponuje kladnými stanovisky“ dvou ze tří majoritních pojišťoven.

Petr Cymorek z tiskového oddělení Nemocnice Třinec říká, že se završilo více než dvouleté úsilí vedení nemocnice na Sosně a jejího zřizovatele. Uvedl, že příspěvková organizace se před časem jako jediná v kraji přihlásila do projektu se žádostí o pořízení NMR a získala pro něj i souhlas pojišťoven.

„Důvodů pro takové rozhodnutí bylo hned několik. Hlavním důvodem byl a je dlouhodobý záměr nemocnice specializovat se na poskytování péče pacientům s cévní mozkovou příhodou a dětským pacientům,“ řekl s tím, že v regionu chyběly i kapacity pro tuto vyšetřovací metodu.

Cymorek: Přístroj v Nemocnici Třinec má své opodstatnění

Čekací doby podle něj byly – a stále jsou – neúměrně dlouhé, zvláště u pacientů, kteří vyšetření potřebují relativně urgentně. „Instalace nového přístroje v Nemocnici Třinec z pohledu pacienta znamená, že se jednoznačně zvýší dostupnost tohoto specializovaného vyšetření tím, že se zkrátí objednací doby, které jsou v okolních nemocnicích šest až osm týdnů pro plánovaná vyšetření, a zejména pro pacienty, jejichž onemocnění vyžaduje akutní vyšetření,“ tvrdí Cymorek. „Lze konstatovat, že přístroj magnetické rezonance v Nemocnici Třinec má své pevné místo a opodstatnění v rámci zdravotnictví Moravskoslezského kraje.“

Na Podlesí o nákupu rozhodli už v polovině roku 2009

Mluvčí skupiny Agel Hana Szotkowská v úterý uvedla, že Nemocnice Podlesí se rozhodla zakoupit magnetickou rezonanci v červnu 2009, a to na základě auditu ministerstva zdravotnictví.

„Rozhodl o tom, že se Nemocnice Podlesí stane součástí ucelené sítě komplexních kardiovaskulárních center. Podmínkou pro zařazení do sítě center byl právě příslib nákupu magnetické rezonance, která je nezbytnou součástí každého Kardiocentra. Ihned jsme začali jednat o nákupu nového přístroje a 23. června 2009 jsme oslovili všechny zdravotní pojišťovny v České republice, tedy velice krátce potom, co vyšel věstník ministerstva zdravotnictví, který popisoval to, jak má vypadat komplexní kardiovaskulární centrum,“ shrnula Hana Szotkowská.

„Dnes už jsou tato jednání, na základě námi dostupných informací, prakticky všechna úspěšně uzavřena. Hlavním důvodem, proč pojišťovny akceptují umístění magnetické rezonance v Nemocnici Podlesí, je skutečnost, že je nemocnice v síti komplexních kardiovaskulárních center. Naše nemocnice je navíc schopna vyšetřit komplexní spektrum pacientů krajské třinecké nemocnice – dětských, neurologických i ortopedických. Odbornou dostupnost díky spolupráci s externími lékaři máme zcela jistou,“ řekla Deníku Szotkowská.

Rezonance na Sosně je podle krajských radních prioritou

Mluvčí kraje Šárka Vlčková uvedla, že 4. listopadu 2009 projednali moravskoslezští radní koncepční dokument s názvem „Informace o rozšíření míst a podpora rozmístění přístroje zdravotnické techniky – nukleární magnetické rezonance (NMR) na území Moravskoslezského kraje (MSK)“. K materiálu přijali usnesení, kterým rada souhlasila s rozšířením míst a podporou nových kapacit přístroje NMR v MSK, kde na prvním místě figurovala Nemocnice Třinec.

„Toto prioritní postavení bylo stanoveno s ohledem na léčebnou profilaci zařízení a na vize a strategie hlavních poskytovaných zdravotních programů, které tvoří péče o ortopedické pacienty, péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami a především péče o dětského pacienta,“ řekla Vlčková s tím, že bylo zohledněno jako maximálně přínosné a žádoucí nulové zatížení pacientů radioaktivitou, což představuje výhodu nejen pro děti, ale pro celé pacientské spektrum.

„Poté, co Nemocnice Podlesí veřejně prezentovala zájem o pořízení tohoto druhu přístroje, proběhly z iniciativy vedení krajského zařízení na úrovni vedení obou třineckých nemocnic diskuse o možnosti společného využití přístroje pořízeného Nemocnicí Třinec. Tato nabídka však nebyla ze strany Nemocnice Podlesí akceptována,“ řekla Vlčková.

„Co se týče dohod se zdravotními pojišťovnami, Nemocnice Třinec disponuje kladnými stanovisky dvou ze tří majoritních pojišťoven v Moravskoslezském kraji, VZP a ČPZP, k provozu tohoto přístroje a k nasmlouvání příslušných výkonů na NMR,“ konstatovala mluvčí kraje.