Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt částečně z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let, a částečně z investičních úvěrů přijatých v letošním roce. „Finanční prostředky z úvěru investujeme do budoucnosti. Naší prioritou jsou především děti, bezpečnost, voda a čistá mobilita. Na příští rok máme přichystány investice za zhruba čtvrt miliardy korun,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Peníze z úvěru se použijí především na výstavbu nové tělocvičny u Základní a mateřské školy Gustava Przeczka, na výstavbu vodovodů a také na profinancování dotační akce Cyklostezka Třinec Konská.

V případě, že se městu podaří získat dotaci, bude vybudována oboustranná cyklostezka podél ulice Nádražní a Těšínské až po nadjezd do průmyslové zóny. „Mezi největší investiční akce, s nimiž příští rok počítáme, patří zejména parkovací místa, chodníky a veřejné osvětlení,“ vyjmenovala starostka.

Rozpočet města počítá s rekonstrukcí na ulici Slezské a s výstavbou nových parkovacích stání, s rekonstrukcí venkovních hřišť ve školních areálech u Základní školy Slezská a Základní školy Kaštanová, s výstavbou a rekonstrukcí chodníků, včetně veřejných osvětlení na ulicích Dukelské, Koperníkově, Lidické nebo Slezské. Rozpočet zahrnuje i vybudování a prodloužení vodovodu na Karpentné a v Tyře, a počítá i s rekonstrukcí kanalizace v lokalitě Nový svět v Dolní Líštné. V plánu je také například další oživení lesoparku, kde budou doplněny dětské prvky a vznikne zde i lesní posilovna, dále se bude pokračovat v přípravě propojení centra s městskou částí Sosna a volnočasového centra pro seniory na ulici Třanovského „Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze Strategického plánu města Třince, ze střednědobého finančního výhledu, ze schváleného konceptu Chytrého města, ale také z údajů návrhu státního rozpočtu. Naše město se dlouhodobě chová jako dobrý hospodář a tyto podklady slouží k odpovědnému rozhodování,“ dodala Palkovská.

Schválený rozpočet v kompletním znění je k nahlédnutí na webových stránkách města www.trinecko.cz.