Zájemci mohou přihlášky posílat do 12. 8. 2024. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 12. 2024.

Vedení města požaduje předpoklady a odbornou kvalifikaci pro pracovní místo ředitele školy podle zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů a osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy či školského zařízení (zejména organizační a řídící schopnosti).