Stanice je vybavena přístroji pro měření prachových částic, těkavých organických látek, jako je benzen a toluen, a oxidů dusíku. Informace o aktuálním stavu znečištění ovzduší naleznou lidé na webu města a také na světelných informačních panelech na náměstí T.G.M. a na podchodu autobusového stanoviště v Třinci.